14 tướng đại ác của đàn ông 1 Đầu nhọn 2 Cằm nhọn 3 Hàm gồ và bạnh 4 Gò má cao gầy xương xẩu 5 Thần sắc nhợt nhạt 6 Ánh mắt không bình thường 7 Môi mỏng 8 Miệng thô 9 Lưỡi đầy mồm 10 Tai lật lộn 11 Lông mày vặn 12 Mắt hình tam giác 13 Mũi diều hâu 14 Trán hẹp nhỏ

14 tướng đại ác của đàn ông:
1. Đầu nhọn.
2. Cằm nhọn.
3. Hàm gồ và bạnh
4. Gò má cao, gầy, xương xẩu.
5. Thần sắc nhợt nhạt.
6. Ánh mắt không bình thường.
7. Môi mỏng.
8. Miệng thô.
9. Lưỡi đầy mồm.
10. Tai lật lộn.
11. Lông mày vặn.
12. Mắt hình tam giác.
13. Mũi diều hâu
14. Trán hẹp, nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *