Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2016

Xuất bản báo ngành một năm – Phần 2

Về phát hành tờ báo đã phổ cập rộng rãi trong cả nước, chủ yếu trong các đơn vị của ngành, 100% các sở và gần 80% các doanh nghiệp nhà nước về xây dựng đến tận phòng, ban cơ bản và tổ, đội sản xuất. Bởi vậy, càng ngày báo Xây dựng càng đông đảo người cộng tác và hàng ngày nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Vượt lên những khó khăn ban đầu để làm tốt việc xuất bản, phát hành với chất lượng và hiệu quả, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Xây dựng còn ít so với các báo bạn song đã tỏ ra bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ và thực sự cầu thị trong việc học hỏi về ngành nghề, trau dồi phẩm chất, đạo đức nâng cao trách nhiệm công dân, tận tụy và xông xáo, đoàn kết gắn bó, yêu thương nhau và hết sức cẩn trọng trong hoạt động nghiệp vụ, trong quan hệ với cơ quan, cơ sở, luôn khiêm tốn, không khoan nhượng với những thái độ, hành vi tiêu cực, lợi dụng nghề nghiệp để làm sai trái, vụ lợi cá nhân. Bởi vậy, đội ngũ phóng viên tạo được uy tín với đơn vị. Hầu hết tin, bài sử dụng trên các kỳ xuất bản bảo đảm chính xác, cổ vũ đúng hướng, những bài chống tiêu cực chưa nhiều nhưng có tác dụng sâu sắc rõ rệt. Sỡ dĩ tờ báo Xây dựng có sức hấp dẫn nhất định, phần đáng kể còn có sự đóng góp của trên 250 cộng tác viên trong cả nước, một số cộng tác viên có số bài, tin nhiều như một phóng viên chuyên nghiệp. Về xây dựng cơ quan báo chí vững vàng về xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, chỉ sau nửa năm thành lập, mặc dù bận rộn với việc biên tập, xuất bản nhưng tờ báo đã thành lập được Chi Bộ Đảng, Công đoàn bộ phận, chi hội nhà báo và Chi đoàn thanh niên. Các tổ chức này hoạt động khá là tích cực là nhân tố bảo đảm cho việc lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, trong việc kiểm tra các mặt, chăm lo phát triển Đảng. Nhờ vậy, một năm qua mặc dù cán bộ quản lý mới chỉ có Tổng biên tập, nhưng không vì thế mà trì trệ, kém hiệu quả. Tổng kết năm 1998, chi bộ và các tổ chức đều vững mạnh, trong sạch, đơn vị là tập thể lao động xuất sắc, có 2 người được bầu CSTĐ cơ sở, 10 cán bộ, phóng viên đạt danh hiệu lao động giỏi… Tuy nhiên, báo Xây dựng cũng có nhiều hạn chế cần khắc phục, đó là đội ngũ làm báo còn nghèo tri thức về chuyên ngành, một lĩnh vực lớn, quan trọng phản ánh thiếu tập trung, chưa thật dũng cảm thậm chí còn né tránh trong việc chống tiêu cực, chống tham nhũng, phản ánh về xây dựng Đảng, viết về điển hình tiên tiến còn ít và kém sâu sắc, một địa phương ở xa, miền núi ít được tuyên truyền, phản ánh trên báo… Một năm ở tuổi thôi nôi, những kết quả đạt được cũng chỉ là bước đầu. Với chức năng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói và là diễn đàn của ngành, báo Xây dựng sẽ không ngừng vươn lên, phấn đấu đạt được những mong muốn của lãnh đạo Xây dựng, giữ vững lòng tin với đông đảo bạn đọc, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển và hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đạt định hướng đúng hay và đẹp. Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1999.
Kim Quốc Hoa – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 11 +12 (52 + 53)1999.

Xuất bản báo ngành một năm – Phần 1

Báo Xây dựng được thành lập và xuất bản, phát hành tròn một năm. Tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm năm 1958 đến ngày 29 tháng 4 năm 1998, Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra yêu cầu cố gắng số đầu ra mắt vào đúng ngày truyền thống vẻ vang đó. Báo Xây dựng đã vượt qua những thử thách nghiệt ngã ban đầu, phát hành số 1 dày dặn thông tin, hình thức đẹp, và làm lễ ra mắt vào ngày 24 tháng 3 năm 1998. Từ đó, báo xuất bản đều đặn hàng tuần. Đến nay, sau một năm ra được 53 số, có 8 kỳ ấn phẩm đặc biệt. Ra đời trong bối cảnh thị trường báo chí cả nước sôi động, ngành nào, địa phương nào nhiều ấn phẩm mới, báo Xây dựng lại phải hoạt động theo cơ chế là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải, ít được đầu tư và chưa có chỉ tiêu cấp lương ngân sách, đội ngũ những người ngoài ngành về, làm việc trong điều kiện mặt bằng chặt hẹp, thiếu thốn đủ thứ từ kinh phí, trang bị, phương tiện, dụng cụ làm báo đến mỗi quan hệ với cơ quan, đơn vị và địa phương trong ngành. Nhưng tờ báo có thuận lợi là được lãnh đạo Bộ quan tâm, thấy sự bức xúc cần có cơ quan ngôn luận với tôn chỉ mục đích là tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, một ngành kinh tế lớn có vị trí quan trọng trong việc kiến tạo hạ tầng kỹ thuật cho sự tăng trưởng kinh tế quốc dân và đời sống xã hội, đặc biệt trong chặng đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Tờ báo phải thể hiện được phong phú, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cập nhật của các mặt quản lý nhà nước và hoạt động thực tiễn về đầu tư xây dựng, quy hoạch đô thị – nông thôn, quản lý và phát triển nhà, những thành tựu về xây lắp, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, kiến trúc xưa và nay, khoa học công nghệ, chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng nguồn lực lao động, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội, đồng thời tích cực phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, trong phong trào thi đua yêu nước và tham gia đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản… Nhìn lại một năm qua, bước đầu tờ báo đã bám khá sát và phản ánh được một số yêu cầu cần đặt ra, khẳng định thành tựu và công sức của hàng triệu người lao động trong ngành Xây dựng ở các thành phần kinh tế. Về xây dựng cơ quan báo chí vững vàng về xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, chỉ sau nửa năm thành lập, mặc dù bận rộn với việc biên tập, xuất bản nhưng tờ báo đã thành lập được Chi Bộ Đảng, Công đoàn bộ phận, chi hội nhà báo và Chi đoàn thanh niên. Từ ma – két được lãnh đạo Bộ phê duyệt, các trang báo đều có chủ đề, với nhiều chuyên mục nhỏ, duy trì đều đặn tạo sự hấp dẫn cả về nội dung và hình thức, xã hội hóa một phần đời sống xây dựng, thông tin kịp thời những hoạt động của ngành từ Trung ương đến địa phương, góp phần nhỏ vào việc chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ, đồng thời mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị, các địa phương về hoạt động chuyên ngành.
Kim Quốc Hoa – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 11 +12 (52 + 53)1999.

Đối thoại với người đứng đầu của “Nhà chế tạo cơ khí hàng đầu” Việt Nam – Phần 2

Phóng viên: Trước khi đến đây, tôi đã có ý định hỏi về một vài con số như sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách… trong năm 1998. Nhưng có một người bạn đã khuyên tôi hãy hỏi Ông Tổng giám đốc Thụ về một điều gì đó lớn hơn, chẳng hạn những điều kiện để ngành cơ khí của đất nước có được sức sống mạnh mẽ?
Ông Nguyễn Văn Thụ: Ồ đó là một câu hỏi lớn hơn rất nhiều lần tầm cỡ của Tổng công ty cơ khí Xây dựng. Xin được liên hệ câu hỏi này về tình hình thực tiễn của Tổng công ty cơ khí xây dựng. Trước hết, phải khẳng định mô hình Tổng công ty đã tạo một hình lang cởi mở cho các phòng ban nghiệp vụ và các thành viên Tổng công ty cơ khí xây dựng, đồng thời gắn họ lại thành một khối nhờ vai trò và cơ chế lãnh đạo tập trung ở cấp Tổng công ty. Vậy triển khai công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào cụ thể từng ngành như thế nào để nói thực sự đi đôi với làm? Thực tế nhiều khi chúng ta lại lầm lẫn trong các quyết định có tính định hướng. Nhờ biết hợp lực mà các thành viên Tổng công ty cơ khí xây dựng đã tạo thành một bó đũa có sức mạnh đáng kể đó là việc thắng thầu liên tiếp những công trình lớn mà nếu tách riêng ra thì không một chiếc đũa nào có đủ sức mạnh đó. Hoặc cũng có những công trình do một thành viên đứng ra nhưng vẫn là danh của bó đũa Tổng công ty cơ khí xây dựng với một sức mạnh hữu cơ, luôn sẵn sàng bù đắp cho nhau. Nghĩa là sức mạnh của mỗi thành viên đã làm nên sức mạnh chung cho Tổng công ty cơ khí xây dựng nhưng cũng nhờ sức mạnh tập thể đó mà mỗi thành viên tự tin hơn rất nhiều mỗi khi bắt tay thực hiện một nhiệm vụ mới. Kinh nghiệm đó cho thấy, để ngành cơ khí xây dựng nói riêng và cơ khí của đất nước nói chung vượt qua được những khó khăn hiện thời, trước hết phải có sự sắp xếp hợp lý để có thể khơi dậy một sức mạnh tổng hợp, tựa như hình ảnh bó đũa vậy.
Phóng viên: Đề nghị Tổng giám đốc nói rõ hơn về điều này!
Ông Nguyễn Văn Thụ: Đặc trưng của ngành cơ khí là đầu tư rất lớn, hoàn vốn lại chậm. Thực tế thì không mộ tư nhân nào có thể đầu tư một nhà máy cơ khí được… Việc quy tụ các doanh nghiệp cơ khí trong cùng một ngành về một đầu mối sẽ giúp cho kế hoạch đầu tư trở nên sát sao, đáp ứng được sự đổi mới như vũ bão về công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Mấy năm nay chúng ta nhắc nhiều về cụm từ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Vậy triển khai công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào cụ thể từng ngành như thế nào để nói thực sự đi đôi với làm? Thực tế nhiều khi chúng ta lại lầm lẫn trong các quyết định có tính định hướng. Chẳng hạn, giai đoạn trước kia, các đơn vị cơ khí xây dựng đã sản xuất đáp ứng tới 60% phụ tùng máy với các mặt hàng, pít tông, xéc măng, xi lanh, ga lê… nhưng do bị lãng quên một thời gian khá dài nên sản phẩm từ từ mất chỗ đúng và hiện nay thì lại phải nhập khẩu của nước ngoài. Giá như có sự chú trọng đầu tư về khoa học và công nghệ, biết đâu những sản phẩm này lại chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh thu, trong xuất khẩu… Kinh nghiệm bản thân trong nhiều năm gắn bó với ngành cơ khí xây dựng cho thấy, sỡ dĩ Tổng Công ty xây dựng có dòng nhựa sống dồi dào là nhờ biết khơi dạy những tiềm năng sẵn có về kỹ thuật, về trình độ và sức sáng tạo của người lao động, từ những người thợ hàn, thợ nguội, thợ phay… Tôi xin cảnh báo, chỉ cần một sự sơ sót trong đánh giá tiềm năng người lao động là doanh nghiệp cơ khí sẽ mất một cơ hội có thể hoàn chỉnh hoặc mở rộng sản phẩm của mình bởi bài học năm cũ luôn nhắc nhở tôi hãy cẩn trọng và không bỏ lỡ một cơ hội cho sản xuất phát triển. Tôi hy vọng cùng với định hướng lớn của Đảng về công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, ngành cơ khí nói chung và cơ khí xây dựng nói riêng sẽ nhanh chóng đóng vai trò tích cực với nền kinh tế đất nước.
Phóng viên: Xin cảm ơn Tổng giám đốc về những lời tâm huyết. Chúc Tổng giám đốc và gia đình một năm mới hạnh phúc.
Thanh Nhàn – Hồng Diên – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Đối thoại với người đứng đầu của “Nhà chế tạo cơ khí hàng đầu” Việt Nam – Phần 1

Vì một dòng nhựa sống cho ngành cơ khí xây dựng
Phóng viên: Trước hết, xin có lời chúc mừng tới Tổng giám đốc và Tổng Công ty cơ khí xây dựng vì một điều vừa được thông tin rộng rãi trên mạng Internet là tập đoàn Lugi Lentjes AG của Cộng hòa liên bang Đức đã đánh giá năng lực của Tổng Công ty cơ khí xây dựng là nhà chế tạo hàng đầu của Việt Nam và Lurgi Lentjes sẽ phối hợp với Tổng Công ty cơ khí xây dựng thực hiện một hợp đồng chìa khóa trao tay trị giá hơn 4 triệu đô la Mỹ về cung cấp, chuyển giao kỹ thuật và chế tạo 4 lọc bụi tĩnh điện cho hai tổ máy mới của nhiệt điện Phả Lại, có công suất tới 3 trăm MW!.
Ông Nguyễn Văn Thụ: Xin cảm ơn về sự quan tâm tới những bước phát triển của Tổng Công ty cơ khí xây dựng. Đây cũng là một tin vui đối với tất cả các thành viên của Tổng Công ty cơ khí xây dựng bởi Lurgi Lentjes đã thực hiện một cuộc khảo sát rất là nghiêm khắc và kỹ lưỡng suốt 2 năm về năng lực chế tạo của Tổng Công ty cơ khí xây dựng qua một loạt các công trình Tổng Công ty cơ khí xây dựng đã phối hợp thực hiện với các đối tác nước ngoài như Nhà máy Đường Nghệ An, Nhà máy Bia Hà Tây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính nổi Việt Nam, Nhà máy Mía đường Việt – Đài, Khu công nghiệp Phú Mỹ, Khu công nghiệp Long Thành… Điều này thực sự là một cố gắng rất lớn của tất cả các thành viên Tổng Công ty cơ khí xây dựng bởi trước đây, Cán bộ công nhân viên chỉ quen với những công việc đơn giản là chế tạo những sản phẩm truyền thống, thì nay đã vươn ra chế tạo các sản phẩm mới và lắp đặt các sản phẩm do mình chế tạo các sản phẩm mới và lắp đặt các sản phẩm do mình chế tạo một cách hiệu quả. Còn nhớ một sự kiện trong những ngày đầu năm 1998, Cán bộ công nhân viên ở công trường Nhà máy Mía đường Nghệ An đã đưa bao hơi nặng 28 tấn lên độ cao tới 20 mét và lắp đặt an toàn trước sự ngạc nhiên thán phục của các chuyên gia nước ngoài. Hoặc như trước đây, chưa bao giờ, Tổng Công ty cơ khí xây dựng nghĩ đến mình lại chế tạo công nghệ phun hạt kim loại làm sạch các thiết bị, hàn cơ khí… Khi kể lại chuyện này, tôi không hề muốn mọi người nghĩ rằng Tổng Công ty cơ khí xây dựng hiện đã là một tập đoàn rất mạnh mà để nói, trong tương lai Tổng Công ty cơ khí xây dựng có thể sẽ làm được những việc lớn hơn nữa…
Phóng viên: Thực lòng, chúng tôi rất muốn biết điều gì đã khiến Tổng Công ty cơ khí xây dựng có được sự tự tin đến thế khi xác định hướng chiến lược trong giai đoạn tới là những công trình có vốn đầu tư nước ngoài, bất chấp sự giảm sút về đầu tư do khủng hoảng tài chính. Không những thế, Tổng Công ty cơ khí xây dựng còn dự trữ được một số công trình liên doanh rất đáng kể. Rất mong được Tổng giám đốc giải thích rõ lý do.
Ông Nguyễn Văn Thụ: Đúng là hiện giờ, bên cạnh việc đẩy mạnh các mặt hàng truyền thống và những sản phẩm chế tạo mới, Tổng Công ty cơ khí xây dựng đang có chỗ trong một số công trình liên doanh nước ngoài đang xây dựng tại Việt Nam như nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, xi măng Hoàng Mai… Điều đó cho thấy bây giờ chúng tôi đã có thể đảm đương những công trình có yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện giờ, chúng tôi chưa muốn nói nhiều về mình, nhất là trong bối cảnh ngành cơ khí của ta còn có khoảng cách rất lớn so với các nước tiên tiến. Chỉ có thể giải thích một cách đơn giản như sau: Đó là những công trình mang lại những khoản thu cao, mà mục tiêu của chúng tôi đề ra trong giai đoạn tới là nâng tài sản cố định lên 1,5 lần so với tài sản hiện có Nhà nước giao. Muốn làm điều đó lại phải có vốn đầu tư lớn. Nếu không xác định rõ mục tiêu chiến lược sẽ lâm vào tình trạng bị động về kế hoạch, về vốn… và các công trình không có được sự chuẩn bị tốt nhất.
Thanh Nhàn – Hồng Diên – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Trung tâm du lịch Vinaconex địa chỉ đáng tin cậy

Hôm đến làm việc với giám đốc công ty sau chuyến ông đi thăm Trung Quốc trở về, thấy trên bàn có tờ giấy viết cảm tưởng khá thắm thiết, tôi nói vui là “Họ đã trả cho ông bao nhiêu tiền mà ông quảng cáo ghê thế?”. Không ngờ, ông lại nghiêm giọng: “Bậy nào, Trung tâm du lịch lữ hành thuộc Tổng công ty Vinaconex của Bộ mình tổ chức chứ đâu xa lạ. Ngành mình làm hay, làm tốt thì phải mừng, phải biểu dương chứ”. Đã từng xuống làm việc một vài lần, song đây là lần đầu tiên tôi được biết tới lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này của Vinaconex, bệnh nghề nghiệp nổi lên, tôi tức tốc xuống Tổng công ty để tìm hiểu. Cả Trung tâm với 7 con người, tập trung trong một căn phòng với diện tích khiêm tốn. Nếu ví Vinaconex như một cây xanh thì Trung tâm này sẽ là một chồi non mới nhú khỏe mạnh và nhiều triển vọng. Trong ki thị trường không thiếu những công ty, những Trung tâm trong nước và liên doanh nước ngoài tại Việt Nam kinh doanh du lịch thâm niên, có kinh nghiệm… thì sự xuất hiện của Trung tâm dịch vụ lữ hành có vẻ như quá chênh lệch. Tuy nhiên, Trung tâm lại hoạt động trong điều kiện thuận lợi trên cơ sở mối quan hệ thường xuyên của Tổng công ty với các đối tác nước ngoài như Libi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Dựa vào uy tín của Vinaconex trên thị trường trong nước và quốc tế, Trung tâm đã chủ động giao dịch, đồng thời mở rộng khâu tiếp thị, nhờ đó, năm 1998, Trung tâm đã tổ chức được nhiều đoàn khách du lịch nội địa và các đoàn tham quan quốc tế kết hợp nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu thị trường trên các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị, cấp thoát nước và xử lý môi trường… Theo một chuyên gia đào tạo ngành nước và vệ sinh môi trường Việt Nam, khách hàng của Trung tâm thì: “Đó là chuyến đi bổ ích, qua đó học tập được rất nhiều kinh nghiệm xử lý nước, công nghệ quản lý khách hàng, quản lý chống thất thoát… những vấn đề mà chúng ta còn bế tắc khi giải quyết. Sau chuyến đi đó về, chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn, trực tiếp mời chuyên gia nước bạn sang hướng dẫn. Phải thừa nhận rằng, đội ngũ nhân viên của Trung tâm rất có năng lực, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của lĩnh vực kinh doanh du lịch. Họ đa phần còn rất là trẻ nhưng tất cả đều thông thạo tiếng Anh, có nghiệp vụ quản lý, hướng dẫn du lịch… để lại ấn tượng tốt đẹp với khách hàng trong nước và các đối tác nước ngoài. Điều trăn trở của Trung tâm hiện nay là chưa tìm được thị trường đón khách quốc tế vào công tác, tham quan du lịch tại Việt Nam. Mặc dù Trung tâm đã tổ chức rất tốt việc đón khách của các hãng nước ngoài sang làm việc với Tổng công ty nhưng đó không phải là những luồng chính. Mục tiêu lớn nhất của Trung tâm bây giờ là thiết lập được mối quan hệ với các đối tác kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nước ngoài để sớm có sự đón khách, phối hợp trao đổi hai chiều. Còn quá sớm để khẳng định những hiệu quả kinh tế của Trung tâm du lịch lữ hành nhưng trước những xu hướng hội nhập quốc tế và khu vực, Trung tâm quả là một địa chỉ đáng tin cậy, người bạn đồng hành trên con đường tìm hiểu để phát triển các doanh nghiệp ngành xây dựng.
Hải Yến – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Bê tông ứng lực trước giải pháp hữu hiệu cho các công trình tải trọng lớn

Trên thế giới, công nghệ bê tông ứng lực trước được phát triển mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện. Nó trở thành công nghệ hữu hiệu cho giải pháp kết cấu, thỏa mãn được yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật cao, hiệu quả về kinh tế và có thể áp dụng rộng rãi.
Sự phát triển công nghệ ứng lực trước với độ tin cậy cao sẽ là yếu tố quan trọng nhất làm cho kết cấu bê tông cạnh tranh thắng lợi trong các lĩnh vực mà trước đó kết cấu thép chiếm ưu thế nhu cầu vượt khẩu độ lớn, công trình nhà có lưới cột thưa, không gian rộng, các công trình có trọng tải lớn như silo, bể chứa, ống áp lực, tường chắn… Ở Việt Nam, bê tông ứng suất trước được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 60, đó là công trình cầu Phủ Lỗ và nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, nhưng chất lượng còn thấp. Những năm gần đây, bê tông ứng suất trước cũng được sử dụng cho một số công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công nghệ bê tông ứng lực trước căng sau được áp dụng cho hệ thống si – lô nhà máy xi măng Hoàng Thạch II, nhà máy xi măng Sao Mai, hệ thống sàn nhà Hotel Lake View – HN…. Công nghệ bê tông ứng lực trước ở nước ta còn được tiếp tục phát triển trong ngành xây dựng cầu với việc chế tạo các hệ dầm vượt khẩu độ lớn tới 33 mét cũng như các hệ dầm nhỏ và panel. Trong xây dựng cầu, ngoài việc chế tạo các dầm tiêu chuẩn, công nghệ bê tông ứng lực trước căng sau đang được ứng dụng cho kết cấu cầu nhịp lớn, thi công theo phương pháp đúc hẫng và đúc đẩy. Công nghệ đúc hẫng được áp dụng cho cầu Phú Lương và cầu Gianh, công nghệ đúc đẩy được áp dụng cho cầu Mẹt và cầu Hiền Lương. Nhưng đó vẫn là các công trình xây dựng theo công nghệ nước ngoài như công nghệ VSL, công nghệ Freyssinete, công nghệ Trung Quốc, công nghệ Liên bang Nga… Công nghệ bê tông ứng lực trước trở thành điều kiện kỹ thuật của các hãng nước ngoài để cạnh tranh với các đơn vị xây dựng Việt Nam. Với thực tế sản xuất, xây dựng ở nước ta, nhu cầu xây dựng các công trình kiên cố, tải trọng lớn ngày càng gia tăng, các chuyên gia của Viện khoa học Công nghệ Xây dựng đã đề ra mục tiêu: Đưa công nghệ bê tông ứng lực trước vào ứng dụng cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ở nước ta trong thời gian nhanh nhất. Công nghệ bê tông ứng lực trước cho kết cầu si lô của nhà máy xi măng Bút Sơn là công trình ứng dụng đầu tiên được thực hiện bởi một đơn vị của Việt Nam gồm các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Công ty xây dựng số 9 thuộc Vinaconex và sự giúp đỡ công nghệ của Viện Khoa học xây dựng Trung Quốc. Thép bê tông ứng lực trước thường được cấu tạo theo phương vành khuyên, việc kéo căng các thép bê tông ứng lực trước tạo ra ứng suất nén trong bê tông thành si lô tương đương với áp lực bên ngoài thành si lô từ phía ngoài. Áp lực tương đương này có thể cân bằng với áp lực do vật chứa gây ra. Ngoài ra, ứng suất nén trong thành si lô, do bê tông ứng lực trước tạo nên, có thể loại trừ được toàn phần hoặc một phần ứng suất kéo trong bê tông thành si lô trong quá trình sử dụng, loại trừ ứng suất kéo trong bê tông do chênh lệch nhiệt độ gây ra. Nhờ đó, thành si lô mỏng hơn, tiết kiệm hơn và trọng tải lên móng cũng giảm xuống. Trong xây dựng nhà cao tầng, công nghệ bê tông ứng lực trước còn được ứng dụng phổ biến, nhất là hệ kết cấu sàn, bê tông ứng lực trước có thể tạo ra trong các dầm, trong các bản sàn. Thời gian gần đây hệ thống sàn không dầm bao gồm sàn phẳng, sàn nấm, sàn ô cờ và hệ thống sàn có dầm bản rộng, đang được ưa chuộng. Công nghệ bê tông ứng lực trước ứng dụng cho sàn nhà cao tầng đầu tiên của các chuyên gia Việt Nam là hệ thống sàn Nhà điều hành Đại học quốc gia Hà Nội cao 9 tầng, bước cột lớn với 7,8 mét x 7,8 mét với giải pháp sàn phẳng không dính kết… Công trình Nhà điều hành Đại học quốc gia Hà Nội được thiết kế thay đổi từ giải pháp sàn dầm bê tông, cốt thép sang hệ thống sàn phẳng bê tông ứng lực trước, tiết kiệm được 100 tấn thép, khối lượng bê tông được giữ nguyên. Kết quả là với kinh phí xây dựng không thay đổi nhưng đã tạo ra được công trình có điều kiện sử dụng tốt hơn nhờ hệ thống sàn phẳng, giảm trọng tải kết cấu công trình, có lợi trong việc gia cố nền móng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước đã làm cho tiến độ thi công công trình tăng lên từ 7 ngày một tầng, hệ thống cốp pha, đà giáo đơn giản đã tiết kiệm lớn cho chi phí xây dựng. Sau 2 công trình thí điểm ban đầu trên, công nghệ bê tông ứng lực trước đang được đưa vào ứng dụng cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Có thể kể đến hệ thống sàn bê tông ứng lực trước của công trình Khoa Tự nhiên Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm thương mại Kim Liên,chung cư 27 tầng ở khu Miếu nổi Thành phố Hồ Chí Minh, công trình Trung tâm thông tin Hàng Hải Quốc tế, hệ thống si lô của nhà máy xi măng Nghi Sơn… Từ các nghiên cứu, khảo sát trên công trình thực, hoàn chỉnh quy trình thi công bê tông ứng lực trước trong xây dựng ở nước ta được nhóm dự án ứng dụng bê tông ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô đã nhập và làm chủ công nghệ bê tông ứng lực trước căng sau, biên soạn Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước. Các tiêu chuẩn này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 1999.
Phạm Thu Giang – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Thủ Đức một trong 5 quận mới của thành phố Hồ Chí Minh

Đồ án quy hoạch chung Quận Thủ Đức là một phần cụ thể hóa của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7 năm 1998. Tốc độ đô thị hóa của Quận Thủ Đức rất cao do quận có lợi thế là quận cửa ngõ phía quận Thủ Đức tập trung các đầu mối giao thông quan trọng nối liền thành phố với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Sông Bé và đi Vũng Tàu, đi phía Bắc như ga đường sắt, xa lộ Hà Nội, xa lộ Trường Sơn, quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 21, quốc lộ 51. Trên địa bàn quận còn tập trung các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của quận cũng tương đối phát triển, đồng thời quận có mạng lưới các cơ sở sản xuất công nghiệp, Trung tâm công nghiệp rất phát triển tạo cơ sở thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của quận cũng như của Thành phố. Bên cạnh đó, trong quận tập trung khá nhiều các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của các ngành khác nhau. Với những yếu tố thuận lợi này, quận Thủ Đức tuy mới được tách ra từ một phần của huyện Thủ Đức cũ nhưng đã và đang là một trong những trung tâm công nghiệp, giáo dục, đào tạo của Thành phố. Vì thế bố cục kiến trúc cảnh quan của Quận Thủ Đức được nghiên cứu thiết kế theo hướng kết hợp giữa cải tạo và xây dựng mới để vừa đảm bảo được bộ mặt đô thị mang tính thẩm mỹ cao, hiện đại, vừa gắn kết hài hòa với thiên nhiên, giữ gìn được các khu ở biệt thự và các làng cây cảnh, cây ăn trái là nét đặc thù truyền thống của Quận. Các công trình kiến trúc cao tầng sẽ được xây dựng tập trung ở khu trung tâm, ở khu phía Bắc và Đông Bắc nhằm tăng giá trị sử dụng đất với tầng cao xây dựng trung bình được nâng lên, xen cài các diện tích cây xanh vườn hoa để tạo bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại. Nhà thấp tầng, nhà vườn lùi sâu vào phía bên trong cơ sở các làng cây cảnh, cây ăn trái hiện có và chủ yếu bố trí ở khu phía Tây – Nam của quận với mật độ xây dựng khoảng 15%. Khai thác triệt để địa hình gò đồi, kênh rạch để tổ chức các khu ở mới với tầng cao trung bình khoảng 5 tầng, mật độ xây dựng thấp để dành ra được một tỷ lệ đất cây xanh trong nội bộ khu ở cao, đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21 không những về diện tích ở mà cả về cảnh quan khu ở. Bố trí các hệ thống cây xanh 2 bên bờ sông, kênh rạch để đưa không khí thoáng mát vào trong nội đô, cải tạo vi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, quận Thủ Đức được thiết kế đảm bảo là một đô thị hiện đại với các chỉ tiêu. Cấp nước sinh hoạt 180 đến 200 lít cho một người trong một ngày đêm. Rác thải là 1,2 kg cho một người trong một ngày đêm. Cấp điện sinh hoạt là 2,5 nghìn KWh cho một người trong một năm. Mật độ đường chính nội thị là 4 đến 4,5 km trên cho một km vuông. Đất cây xanh, công viên, thể dục thể thao bình quân là 11 đến 13 mét vuông cho một người. Đất công trình cộng bình quân là 4 mét cho một người… Đồ án quy hoạch chung của quận Thủ Đức đã được nghiên cứu, thiết kế theo hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, chú trọng tới môi trường ở của người dân trong thế kỷ 21 qui mô dân số của quận năm 2020 sẽ là 500 nghìn người cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận Thủ Đức trong mối liên hệ chung. Tuy nhiên để Đồ án trở thành hiện thực đòi hỏi một nguồn kinh phí khá lớn, do đó cần được sự quan tâm của các ngành, các cấp về mọi mặt, trong đó đặc biệt là những cơ chế hợp lý tạo điều kiện huy động các nguồn lực khác nhau tham gia vào công cuộc xây dựng đô thị. Cũng như việc quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch cần được thực hiện tốt để tránh tình trạng phát triển lộn xộn do nhu cầu bức bách của tiến trình đô thị hóa như ở một số vùng ven hiện nay.
Phạm Thị Huệ Linh – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Tổng công ty xây dựng Sóng Hồng

Nhân dịp lên thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phạm Thế Duyệt, ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ chính trị đã đến thăm và làm việc với Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng và Công ty nhôm Sông Hồng thuộc Tổng Công ty. Nói chuyện với Cán bộ công nghiệp Tổng công ty xây dựng Sông Hồng và Công ty nhôm, đồng chí Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh: Trong xây dựng ngoài việc lo có công trình để làm, vấn để vật tư, vật liệu cũng rất quan trọng. Sản phẩm của Nhà máy nhôm ra đời thay thế được một loại vật liệu lâu nay phải nhập ngoại có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và xã hội. Chúng ta không mất ngoại tệ, người lao động lại có việc làm. Đồng chí Phạm Thế Duyệt mong rằng Tổng Công ty cần phát huy tính chủ động, sáng tạo hơn nữa trong sản xuất và kinh doanh, sớm đạt công suất thiết kế, có nhiều sản phẩm phục vụ cho xây dựng và tiêu dùng.
Phát triển đô thị
Lịch sử dân tộc ta đã trải qua hàng nghìn năm gắn liền với các chế độ xã hội khác nhau. Quá trình ấy không thể phủ nhận một thành tựu là hình thành hệ thống đô thị trong cả nước như bây giờ. Dẫu vậy, so với các nước trong khu vực và thế giới, đô thị ở nước ta còn nhỏ bé cả về quy mô, diện tích, dân số khoảng 15 đến 16 triệu người, chiếm 20% dân số cả nước và các chỉ tiêu về nhà ở hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, cung cấp nước, điện thoại… Để 20 năm sau, nước ta trở thành một quốc gia công nghiệp, có số dân đô thị gấp 3 lúc này thì đô thị phát triển trong chương trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tất yếu. Mục tiêu chiến lược đặt ra là từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có cơ sở kinh tế kỹ thuật hiện đại, môi trường đô thị trong sạch, được phân bố và phát triển hợp lý trên địa bàn cả nước, bảo đảm cho mỗi đô thị theo vị trí và chức năng của mình phát huy được đầy đủ các thế mạnh, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là “Xây dựng Cộng hòa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị mới là cương lĩnh còn đạt được mục tiêu là phải bằng trí lực, nội lực, công sức phấn đấu và sức sáng tạo của con người.
Phụ nữ Tổng công ty Sông Đà góp trên 7,5 tỷ đồng xây dựng thủy điện Cần Đơn
Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm cùng Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà góp vốn xây dựng công trình thủy điện Cần Đơn theo hình thức BOT xây dựng kinh doanh – chuyển giao, năm 1998 đã có 1.066 chị em gửi tiết kiệm cho Tổng Công ty với số tiền là 6.250 nghìn đồng và có 1.240 chị em cho Tổng Công ty vay vốn với số tiền là 1.479,6 nghìn đồng.
Thư cảm ơn
Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống vẻ vang của ngành Xây dựng (ngày 29 tháng 4 năm 1958 đến ngày 29 tháng 4 năm 1998) báo Xây dựng đã được thành lập và tổ chức xuất bản, phát hành đều đặn hàng tuần. Kể từ ngày ra số đầu từ ngày 24 tháng 3 năm 1998 đến nay báo Xây dựng vừa tròn 1 tuổi tự khẳng định được mình trong lòng bạn đọc và trong đội ngũ báo chí nước nhà. Trong bước đường phấn đấu và phát triển ấy, báo Xây dựng đã nhận được rất nhiều sự chỉ đạo, cổ vũ, động viên, giúp đỡ và cộng tác về mọi mặt của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan Trung ương và Chính phủ các Bộ, ban, ngành các Tổng Công ty, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Xây dựng, Nhà đất – địa chính, giao thông công chính, các cơ quan thông tin báo chí ở Trung ương và địa phương cùng đông đảo cộng tác viên nhiệt thành trong cả nước. Nhân kỷ niệm một năm ra số báo đầu, báo Xây dựng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm quý báu trên và mong muốn tiếp tục nhận được sự chăm lo, giúp đỡ và cộng tác chặt chẽ hơn nữa để báo Xây dựng phát triển đúng tôn chỉ mục đích, tác dụng thiết thực hơn với đội ngũ những người xây dựng và bạn đọc cả nước.
PV – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Lối thoát cho các khu chung cư

Phát triển nhiều chung cư, là một giải pháp rất phù hợp với các đô thị, nhất là đối với đô thị tăng trưởng nhanh như Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi tiến hành thực hiện, quản lý, sử dụng, thì nhiều mối quan hệ của nó như kiến trúc môi trường, thiết kế công trình, chất lượng xây dựng, công tác duy tu sữa chữa, đối tượng sử dụng, sự đầu tư của các đơn vị kinh doanh nhà, các tổ chức xã hội…. vẫn chưa được giải quyết đồng bộ. Vì thế, chung cư vốn là những thiên đường mơ ước của hàng triệu người lao động nghèo thành thị. Song thực trạng xấu diễn ra ở rất nhiều chung cư, nếu không có một giải pháp hoàn chỉnh hơn, tốt hơn, thì liệu rằng chung cư có còn là những chùm khế ngọt cho dân Sài Gòn?
Cụ thể như căn hộ có cấu trúc phát sinh do bàn tay chủ nhà tự động làm thêm nhiều công trình phụ như xây thêm phòng vệ sinh, bể chứa nước, ngăn nhà làm nhiều phòng để cho thuê, lấn chiếm hành lang để ở… dẫn đến sự xuống cấp của chung cư. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Trưởng phòng quản lý đô thị, kiêm giám đốc Công ty quản lý Nhà quận 1 cho biết: Tình hình sang nhượng các căn hộ chung cư bằng giấy tờ viết tay rất phổ biến, làm cho cơ quan chức năng khó thực hiện việc thu tiền thuê nhà và làm thủ tục bán hóa giá nhà. Mặt khác, kinh phí thấp hoặc dự án được duyệt chậm nên không sửa chữa nhà kịp thời, thì người dân cương quyết không chịu đóng tiền nhà. Tình hình an ninh an toàn xã hội, văn hóa vệ sinh môi trường, kể cả chuyện mại dâm, cờ bạc, ma túy ở một số chung cư khá phức tạp. Cơ quan quản lý nhà chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để giải quyết những khó khăn, tệ nan… Trong khi việc tái định cư cho các hộ dân trên kênh rạch chưa triệt để thì những yếu tố xã hội như mật độ dân cư cao, đa số thành phần dân ở đây nghèo, và thất nghiệp là 75% còn tồn tại. Vì nghèo nên nhiều người không lo nổi tiền nhà trả góp. Họ đành phải sang lại cho chủ mới, và tiếp tục cuộc hành trình tái định cư. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân tại các chung cư còn than thở là hệ thống điện ở một số nơi bị hư hỏng, nguy hiểm nên thường mất điện, tại các tầng cao thì nước yếu, ô nhiễm. Một số hộ phải nộp tiền điện, nước cao hơn giá quy định. Đặc biệt, chuyện ngập úng mùa mưa là kẻ thù muôn kiếp đối với các chung cư được xây trước năm 1975! Ổn định chỗ ở, phải kèm theo sự ổn định công ăn việc là, nghĩa là khi xây dựng chung cư phải chú ý đến không gian sinh lợi, vấn đề quan trọng trong một dự án xây dựng. Có nhiều chung cư hiện nay quá tùy tiện, tùy tiện từ bản vẽ cho đến người giám sát công trình… Nhiều chung cư thiết kế chú trọng đến vẻ đẹp mặt tiền và tận dụng diện tích ở mà thiếu quan tâm đến tiện nghi, độ an toàn, tiện lợi cho người sử dụng. Vì thế, đòi hỏi phải có một giải pháp mang tính đồng bộ cao, nhất là cái tâm của nhà đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công! Ông Trần Anh Tuấn, giám đốc Xí nghiệp quản lý và phát triển Nhà quận 3 phàn nàn về chất lượng xây dựng chung cư, và quy chế quản lý, bảo quản chung cư chưa được rõ ràng, và quy chế quản lý, bảo quản chung cư chưa được rõ ràng, trách nhiệm giữa đơn vị thi công và đơn vị quản lý chưa đồng bộ. Ông Tuấn cho biết, hiện nay chỉ bảo hành 12 tháng đối với các công trình xây dựng thì quá ít. Nhà nước nên có một quy định buộc những nhà xây dựng phải có trách nhiệm bảo hành sản phẩm của mình trong một thời gian dài hơn nhiều so với thực tại. Bên cạnh đó, nên sớm có một cơ chế đặc thù về xây dựng và quản lý chung cư chặt chẽ hơn. Còn ông Trần Ngọc Phượng, giám đốc Công ty kinh doanh và phát triển nhà Tổng công ty địa ốc Sài Gòn cho rằng cần nhận thức đúng tầm quan trọng và ý nghĩa phát triển các khu định cư mới gắn với mực tiêu kinh tế xã hội, phân bổ dân cư. Từ dó có chính sách hỗ trợ nơi ở cho người thu nhập thấp. Nên tập trung xây dựng các khu dân cư gắn với các khu công nghiệp như Hiệp Phước, Cát Lái, Tân Tạo… Không nên đầu tư tràn lan vì nơi ở không gần với công ăn việc làm và môi trường sống thì cũng không thu hút được dân cư. Còn bà Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý nhà Quận 10 thì kiến nghị, nên cho những người dân có đủ điều kiện được mua nhà hóa giá, để họ làm chủ căn hộ, từ đó có trách nhiệm sữa chữa, bảo quản, có những giải pháp cụ thể về xử lý các hộ ở không thực hiện trách nhiệm đã ký kết trong bản hợp đồng thuê hoặc mua nhà trả góp. Đối với những hộ quá nghèo, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ để giúp họ ổn định cuộc sống, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ để giúp họ ổn định cuộc sống. Khi lập dự án xây dựng chung cư phải tính trước đối tượng vào ở cho từng lô, từng tầng lầu, không nên cao bằng chung cho quá nhiều đối tượng sẽ phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp. Chung cư, cư xá hiện nay phải xây mới thêm nhiều nữa mới đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở cho người dân Sài Gòn. Vì vậy phát triển chung cư là một chính sách lớn. Để hoàn thành công việc này, đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện sao cho chung cư phải thật sự phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư. Nếu xây mới và bảo quản sửa chữa chung cư không tốt thì chung cư sẽ không tạo được sự hấp dẫn người dân.
Lê Minh Hùng – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 3 (44)1999.

Giải quyết việc làm cho hậu Yaly

Sau gần 10 năm thi công, công trình thủy điện Yaly đang bước vào những ngày nước rút để đưa tổ máy số 1 vào chạy thử, hòa vào mạng điện quốc gia. Trong niềm vui lớn lao khi đất nước có thêm một công trình lớn, cán bộ, công nhân của Tổng công ty xây dựng Sông Đà lại thắc thỏm một nỗi lo là giải quyết việc làm cho lao động dôi dư khi công trình hoàn thành. Bên cạnh việc chỉ đạo trên công trường vì mục tiêu phát điện tổ máy số 1 đúng tiến độ, cán bộ lãnh đạo Tổng công ty lại phải lao tâm khổ tứ để tìm một hướng đi sau này cho những người thợ Yaly. Phó Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đinh La Thăng nói giải quyết việc làm cho người lao động là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của Tổng công ty. Nhưng hiện nay cũng đang là vấn đề nan giải nhất. Đến cuối năm 1999, khi Yaly và Sông Hinh làm xong, Tổng công ty sẽ có trên 8 nghìn người mất việc. Mặc dù khi tổ chức công trường Ya ly, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà đã rút kinh nghiệm từ thủy điện Sông Đà để hạn chế đến mức tối đa khó khăn sẽ gặp phải khi kết thúc công trình dôi dư, việc làm của Yaly đang thực sự khó khăn và vô cùng bức xúc. Hết năm 1998 có gần 5 nghìn công nhân hết việc làm. Một số công ty chưa biết tìm việc ở đâu. Khi tổ máy số 1 thủy điện Yaly phát điện, sẽ có trên 7 nghìn công nhân mất việc, chiếm tới 65% tổng số công nhân viên chức. Trong đó có đơn vị hầu hết công nhân mất việc. Khó càng thêm khó, việc thanh toán các hạng mục công trình bị chậm, hiện nay bên A còn nợ Tổng Công ty tới hơn 100 tỷ đồng, có hạng mục cần thanh toán gấp để các đơn vị trang trải cho đời sống Công nhân viên chức cũng chưa đòi hết được. Trong điều kiện thiếu kinh phí như vậy, giải quyết việc làm cho người lao động càng trở nên khó khăn. Cuối năm 1998, Tổng Công ty đã điều được 100 thợ đường ngầm đi làm hầm đường 1A qua Dốc Xây – Thanh Hóa, 300 thợ sẽ về thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi. Tổng Công ty cũng đang tích cực chủ động tìm kiếm các dự án nhỏ trên địa bàn nhằm chuyển tiếp công trình, giữ lại lực lượng lao động kỹ thuật… Nhưng các dự án này chẳng thấm tháp gì so với số lao động dôi dư tăng nhanh như hiện nay. Tại văn bản 2907 Văn phòng chính phủ – KTN, Chính phủ đã có chủ trương tạo điều kiện hỗ trợ là 5 nghìn công nhân có nguyện vọng định cư lâu dài tại Tây Nguyên. Theo phương án này, Tổng công ty đã chuẩn bị 2 dự án, xây dựng vùng kinh tế mới Sa Thầy – Kon Tum và liên doanh với nông trường chè Yagium – Gia Lai. Dự kiến mỗi dự án đầu tư làm kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi theo hộ gia đình có thể giải quyết khoảng 1 nghìn hộ định cư tại Tây Nguyên. Nhưng cho đến thời điểm này, việc xin đất cho những hộ ở Yaly cũng chưa phải là suôn sẻ. Đất tốt quanh khu vực Yaly đã hết đa số còn lại là đất khó cải tạo, thủ tục cấp đất, cấp vốn ban đầu cũng khó khăn. Để tránh tình trạng như hậu sông Đà, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà đã đưa ra một phương án táo bạo nhưng thiết thực hơn: Tổng công ty sẽ đầu tư làm thủy điện tức là góp vốn xây dựng thủy điện Cần Đơn, Tổng số vốn khoảng 71 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn của Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà là 30% khoảng 24 triệu. Phương án này đã được nhà nước cho phép. Khi dự án được triển khai thì Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà sẽ giải quyết tốt hơn để hậu Yaly. Tuy nhiên, việc huy động vốn vẫn là vấn đề khó khăn nhất hiện nay. Trước mắt, để giải quyết tốt vấn đề hậu Yaly, ngoài sự nỗ lực của bản thân, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà cần được Nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện tham gia vào các công trình chuyển tiếp. Đặc biệt nếu Nhà nước cho phép sớm triển khai công trình Se San 3 công trình này cùng nằm trên hệ thống sông Sê San cách Yaly là 30 km thì sẽ giúp giải quyết một lượng lớn lao động dư dôi hiện nay ở Yaly. Như vậy họ sẽ tận dụng được lực lượng lao động kỹ thuật chuyên ngành nhiều kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của mình trong xây dựng thủy điện, công trình ngầm… Nhà nước cần sớm đưa ra những mô hình thích hợp về giải quyết việc làm cho người lao động cũng như bổ sung các chính sách trợ cấp cho người lao động mất việc trong các doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành liên quan đặc biệt sự quan tâm của chính quyền 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum sẽ giúp cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà sớm đưa cuộc sống của hàng nghìn gia đình công nhân vào ổn định lâu dài tại khu vực Tây Nguyên.

Hương Nguyên – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 3 (44)1999.