bảo anh đi đi…, Em bảo: “Anh đi đi”, Sao anh không đứng lại ?, Em bảo: “Anh đừng đợi”, Sao anh vội về ngay ?,…

bảo anh đi đi…
Em bảo: “Anh đi đi”
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: “Anh đừng đợi”
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông
Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
ADVE


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007079117160

5 bình luận trong “bảo anh đi đi…, Em bảo: “Anh đi đi”, Sao anh không đứng lại ?, Em bảo: “Anh đừng đợi”, Sao anh vội về ngay ?,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *