CHỊU MÃI SAO

CHỊU MÃI SAO …CÓ KHAI KHÔNG ?.?..
Hãy trị dăm thằng để hết ngông
Vì Em giỏi võ sánh ngang rồng
Bay vào xiết cổ làm tan mộng
Bắt giải vô đồn việc dễ không
***
Khó bảo thì thôi sẽ chịu nồng
Ngang tàng Chị xiết ở gần mông
Khai là tại số đừng kêu hỏi
Cứ để như vầy sợ hãi không .


Facebook: https://www.facebook.com/duc.hong.14019

2 bình luận trong “CHỊU MÃI SAO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *