Có những món đồ ta có thể mua được có những thứ ta có thể dùng được và có những cái chỉ có thể đánh giá bằng giá trị nhân văn nhưng cũng có những tình cảm ta không dùng đơn vị đo lường để

Có những món đồ ta có thể mua được,có những thứ ta có thể dùng được,và có những cái chỉ có thể đánh giá bằng giá trị nhân văn nhưng cũng có những tình cảm ta không dùng đơn vị đo lường để đong đếm…kỷ niệm đẹp này đã trôi qua rồi ta không quay lại được…chỉ còn những hình ảnh đẹp và ký ức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *