Công đồng Va ti ca nô II khẳng định chân lý Đức Maria là Mẹ Giáo Hội là muốn nói tới Mẹ trong chế độ ơn thánh người đã cộng tác vào việc tái sinh Ki tô hữu trong ơn thánh khi thuận nhận là Mẹ của Đức Ki tô Đầu của nhiệm thể Giáo hội Người cũng cộng tác vào việc tái sinh Ki tô hữu trong ơn thánh khi cộng tác với Chúa Ki tô trong công trình cứu độ đặc biệt là qua việc hiến dâng Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ trên thập giá và được chính Người Con tôn phong là Mẹ Giáo hội Đây là con bà này là Mẹ con Ga 19 26 27 Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh khi cầu bầu cho tất cả con cái được hưởng sự sống siêu nhiên trong tình nghĩa với Chúa báo trước hạnh phúc bất diệt mai sau

Công đồng Va-ti-ca-nô II khẳng định chân lý “Đức Maria là Mẹ Giáo Hội” là muốn nói tới: Mẹ trong chế độ ơn thánh; người đã cộng tác vào việc tái sinh Ki-tô hữu trong ơn thánh khi thuận nhận là Mẹ của Đức Ki-tô, Đầu của nhiệm thể Giáo hội. Người cũng cộng tác vào việc tái sinh Ki-tô hữu trong ơn thánh khi cộng tác với Chúa Ki-tô trong công trình cứu độ, đặc biệt là qua việc hiến dâng Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ trên thập giá và được chính Người Con tôn phong là Mẹ Giáo hội (“Đây là con bà, này là Mẹ con” – Ga 19, 26-27). Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh khi cầu bầu cho tất cả con cái được hưởng sự sống siêu nhiên trong tình nghĩa với Chúa, báo trước hạnh phúc bất diệt mai sau.

Quả thật Đức Maria có những quan hệ liên đới chặt chẽ với từng giai đoạn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời tích cực tham gia hợp tác vào trong sứ mạng cùng đời sống của Giáo hội, không phải từ bên ngoài như là một tác nhân gián tiếp hoặc ở cấp trên nhìn xuống, nhưng là từ bên trong như là một phần tử sống động: Phần tử sống động xuất sắc đến độ đã trở thành hiện thân của chính lý tưởng Giáo hội. Mẫu tính của Giáo hội phản ảnh mẫu tính của Đức Maria (“Thực vậy, trong mầu nhiệm Giáo hội, chính Giáo hội cũng được gọi cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ, Ðức Nữ Trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có.” – Hiến chế “Lumen Gentium”, số 63).

Đức Maria là “Mẹ Giáo Hội” phản chiếu niềm xác tín sâu xa của cộng đoàn Dân Chúa, mọi người đều nhìn thấy nơi Đức Maria không những là người Mẹ của Đức Ki-tô Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của đoàn con đang trên hành trình tìm về Quê hương đích thực là Nước Trời. Mẹ được nhìn nhận là Mẹ sự cứu thế, Mẹ sự sống, Mẹ ân sủng, Mẹ những người được cứu chuộc … và là Mẹ đích thực của mỗi người tín hữu. Tất cả mọi Ki-tô hữu hãy thiết tha khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người, để xin Mẹ cầu bầu cùng Đức Giê-su Ki-tô – Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ – trong sự hiệp thông toàn thể các Thánh cho tới khi mọi gia đình đều hân hoan đoàn tụ trong an bình và hòa thuận, hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất, hầu vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa rất thánh và không phân chia. Ước được như vậy.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ Giáo hội luôn yêu thương chúng con, xin Mẹ giúp chúng con trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong đời thường của chúng con, xưa kia Mẹ cũng sống như chúng con nhưng Mẹ đã thực hiện Thánh ý Chúa cách trọn vẹn trong đời Mẹ. Xin Mẹ luôn dẫn đường chỉ lối cho chúng con, đừng để chúng con đi sai đường mất lòng Chúa và nhất là giúp chúng con luôn tâm sự với Mẹ bằng lời kinh Mân Côi mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen lt

1 bình luận trong “Công đồng Va ti ca nô II khẳng định chân lý Đức Maria là Mẹ Giáo Hội là muốn nói tới Mẹ trong chế độ ơn thánh người đã cộng tác vào việc tái sinh Ki tô hữu trong ơn thánh khi thuận nhận là Mẹ của Đức Ki tô Đầu của nhiệm thể Giáo hội Người cũng cộng tác vào việc tái sinh Ki tô hữu trong ơn thánh khi cộng tác với Chúa Ki tô trong công trình cứu độ đặc biệt là qua việc hiến dâng Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ trên thập giá và được chính Người Con tôn phong là Mẹ Giáo hội Đây là con bà này là Mẹ con Ga 19 26 27 Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh khi cầu bầu cho tất cả con cái được hưởng sự sống siêu nhiên trong tình nghĩa với Chúa báo trước hạnh phúc bất diệt mai sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *