Đã hoàn thiện chương trình K3 Năm nay sẽ có rất nhiều thứ mới mà mình đã thêm vào nội dung trong đó có phương pháp toạ độ trong retouch cao cấp ngày xưa mình xài phương pháp này để retouch kim cương và trang sức giờ áp dụng cho người Kỹ thuật xoá những vùng cháy sáng trên da do đèn quá gắt hoặc da quá dầu bằng phương pháp toạ độ

Đã hoàn thiện chương trình K3. Năm nay sẽ có rất nhiều thứ mới mà mình đã thêm vào nội dung trong đó có phương pháp toạ độ trong retouch cao cấp (ngày xưa mình xài phương pháp này để retouch kim cương và trang sức, giờ áp dụng cho người)
Kỹ thuật xoá những vùng cháy sáng trên da do đèn quá gắt hoặc da quá dầu bằng phương pháp toạ độ.
Nhá hàng 1 tí cho K3 vui.

2 bình luận trong “Đã hoàn thiện chương trình K3 Năm nay sẽ có rất nhiều thứ mới mà mình đã thêm vào nội dung trong đó có phương pháp toạ độ trong retouch cao cấp ngày xưa mình xài phương pháp này để retouch kim cương và trang sức giờ áp dụng cho người Kỹ thuật xoá những vùng cháy sáng trên da do đèn quá gắt hoặc da quá dầu bằng phương pháp toạ độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *