Đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao tên của chồng mình 10 người thì hết 8 người gọi sai đa số gọi là Vân Anh hoặc là Văn thôi chớ

Đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao, tên của chồng mình, 10 người thì hết 8 người gọi sai, đa số gọi là Vân Anh, hoặc là Văn thôi chớ! :)) mình thấy tên Văn Anh cũng lạ và dễ nhớ mừ hihi! Ko lẽ đa số bị giống mình – không nhớ được 2 tên Khanh – Khánh??? :))))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *