Dù thế nào đi nữa thì sự nghiệp khẩn cấp nhất vì đất nước Nhật Bản hiện này là mọi quốc dân chúng ta bất kể người nào cũng phải học tập phải nghiên cứu

Dù thế nào đi nữa thì sự nghiệp khẩn cấp nhất – vì đất nước Nhật Bản hiện này – là mọi quốc dân chúng ta, bất kể người nào cũng phải học tập, phải nghiên cứu. Nhất là sinh viên – những người ý thức rõ nhất nghĩa vụ của công dân – lại càng không thể bàng quan trước sự tình của đất nước. Phấn đấu học tập là công việc quan trọng nhất trong lúc này của các bạn.
Nếu nghĩ được như vậy thì sinh viên hiện nay quyết không thể thỏa mãn với một chút kiến thức học được ở trong nhà trường. Cần phải đặt mục tiêu cao hơn, xa hơn. Cần tìm hiểu cặn kẽ bản chất của học thuật. Cần phải xây dựng được vị trí đích thực. Dù chỉ một mình – không có bạn cùng chí hướng – cũng phải có khí phách để xây dựng đất nước Nhật Bản, tận tâm tận tụy đem hết mọi khả năng đóng góp cho xã hội.
Từ trước tới nay, tôi vốn không ưa lối học của các sĩ phu, các nhà nho tối ngày vùi đầu dùi mài kinh sử, làm thơ phú, câu đối… theo kiểu khoa cử Trung Hoa. Vì với lối học đó, có đỗ đạt ra làm quan, họ chỉ biết cai trị xã hội, cai trị dân chúng hoàn toàn theo cảm tính. Chính vì thế, ngay từ Phần 1, tôi đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của “Thực học”, học các môn tự nhiên, các môn xã hội, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, sao cho tất cả mọi người đều có thể gây dựng cuộc sống bằng trách nhiệm và khả năng của mình. Tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng về sự bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội. (Fukuzawa Yukichi (1835-1901), sách Khuyến học 1872-1876)

0 bình luận trong “Dù thế nào đi nữa thì sự nghiệp khẩn cấp nhất vì đất nước Nhật Bản hiện này là mọi quốc dân chúng ta bất kể người nào cũng phải học tập phải nghiên cứu

  1. Hùng Phạm

    Một cuốn sách mỏng nhưng vô cùng nhiều ý tưởng lớn của nhà khai quốc công thần thời Minh Trị – Nhật Bản. Hãy giúp cho “Khuyến học” trở thành cuốn sách gối đầu giường của người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ. Điều này sẽ giúp đề cao tính tự lập, tự chủ mỗi cá nhân, nêu cao tinh thần yêu nước, độc lập tự cường của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *