Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân

?Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó??
?Trên thế giới này, chẳng Có gì là “Không làm được”, “Không thể được”. Mà chỉ có “Không muốn làm” và “Không dám làm”??
?Khi bạn mất đi mọi chỗ dựa, bạn tự nhiên cái gì cũng làmđược hết!!! Cuộc sống chẳng Có giới hạn. Chỉ có con người tự đặt ra giới hạn cho mình??✌?️✌?

2 bình luận trong “Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *