Kiến thức thì không có nhãn hiệu nhưng nếu tính học để có cái bằng đi kiếm việc PR thì nên học của một tổ chức nào đó mà ai cũng biết

Kiến thức thì không có nhãn hiệu, nhưng nếu tính học để có cái bằng đi kiếm việc/ PR thì nên học của một tổ chức nào đó mà ai cũng biết. Còn như mình học bằng Westside là vì thích thôi, chứ nếu bạn nào inbox hỏi có nên đi học để làm PT không thì mình kêu khùng hả cha nội ? Nếu học thì mình recommend học của NASM, kiến thức căn bản nhưng ít ra đỡ ngu lìn hơn bằng HLV thể hình của nước mình. Tài liệu tham khảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *