LẮNG NGHE , Tổ quốc gọi chúng ta yêu nước, Không nghĩa là theo cướp phá gia, Theo chân lũ phản nước nhà, Tham vài…

LẮNG NGHE
Tổ quốc gọi chúng ta yêu nước
Không nghĩa là theo cướp phá gia
Theo chân lũ phản nước nhà
Tham vài đồng bạc, ha ha… chúng cười
Đừng nông nổi nghe lời phá Quốc
Bao máu xương có được hôm nay
Làm người sao lỡ vung tay
Hại dân, hại nước, hại ngay con mình..?
Ta căm phẫn Tầu, quân ăn cướp
Vì biết yêu đất nước bình yên
Công an, Bộ đội nghiễm nhiên
Con dân, cầm súng giữ yên nước nhà
Theo chân nội gián là phản quốc
Tội tầy trời, tìm được chém mau
Trăm tay, nghìn mắt ở đâu
Phanh phui kẻ xấu, công đầu vì dân
Bốn nghìn năm HOÀ BÌNH có được
Đất nước ta từng bước mạnh giàu
Đang cùng nhịp tiến năm châu
Rạng danh Tổ Quốc dài lâu hùng cường
Hãy yêu nước bằng đường hợp pháp
Hãy làm giàu chớ phạm sai lầm
Tay làm hàm mới có măm
Dân giàu, nước mạnh muôn năm trường tồn
Lien Pham Thi – 10h7 ngày13/6/2018
*** ảnh internet


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009957824407

4 bình luận trong “LẮNG NGHE , Tổ quốc gọi chúng ta yêu nước, Không nghĩa là theo cướp phá gia, Theo chân lũ phản nước nhà, Tham vài…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *