Mi nh muô n lâ p 1 team qua n ly cân nă ng kê ca ngươ i muô n gia m cân hay muô n tăng cân thư tha ch trong 60 nga y trong cuô c thi QUẢN LÝ CÂN NẶNG CHỦ ĐỘNG CÙNG BODYKEY VÀ THAM GIA THỬ THÁCH 60 NGÀy_TĂNG CƠ GIẢM MỠ VÀ CÙNG BODYKEY ĐI ĐÀI LOAN Nê u đu team 5 ngươ i mi nh se đăng ki thi

Mình muốn lập 1 team quản lý cân nặng kể cả người muốn giảm cân hay muốn tăng cân thử thách trong 60 ngày trong cuộc thi “QUẢN LÝ CÂN NẶNG CHỦ ĐỘNG CÙNG BODYKEY VÀ THAM GIA THỬ THÁCH 60 NGÀy_TĂNG CƠ GIẢM MỠ VÀ CÙNG BODYKEY ĐI ĐÀI LOAN”.
Nếu đủ team 5 người mình sẽ đăng kí thi. Thể lệ cuộc thi và giải thưởg thì Ai quan tâm nếu ngại inbox riêng nhe rồi cùng nhau lên kế hoạch́!
Vì một vóc dáng mơ ước và giải thưởng lớn thuộc về chúng =)))
Thân ái !

1 bình luận trong “Mi nh muô n lâ p 1 team qua n ly cân nă ng kê ca ngươ i muô n gia m cân hay muô n tăng cân thư tha ch trong 60 nga y trong cuô c thi QUẢN LÝ CÂN NẶNG CHỦ ĐỘNG CÙNG BODYKEY VÀ THAM GIA THỬ THÁCH 60 NGÀy_TĂNG CƠ GIẢM MỠ VÀ CÙNG BODYKEY ĐI ĐÀI LOAN Nê u đu team 5 ngươ i mi nh se đăng ki thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *