MỎNG MANH !, Mỏng manh,, em của đôi mươi, Long lanh, , hạt ngọc giữa trời nắng đan, Biếc xanh, , tựa cỏ non…

MỎNG MANH !
Mỏng manh,
em của đôi mươi
Long lanh,
hạt ngọc giữa trời nắng đan
Biếc xanh,
tựa cỏ non ngàn
Tung bay dải yến,
đỏ tràn những yêu
Hương em,
Sen sớm toả phiêu
Tinh khôi,
sương giọt đêm yêu kết thành
Giăng tơ hong giữa trời xanh
Mỏng manh em thả tim mình tung tăng
Lien Pham Thi – 14h15 ngày 14/6/2018
***ảnh internet.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009957824407

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MỎNG MANH !, Mỏng manh,, em của đôi mươi, Long lanh, , hạt ngọc giữa trời nắng đan, Biếc xanh, , tựa cỏ non…

MỎNG MANH !
Mỏng manh,
em của đôi mươi
Long lanh,
hạt ngọc giữa trời nắng đan
Biếc xanh,
tựa cỏ non ngàn
Tung bay dải yến,
đỏ tràn những yêu
Hương em,
Sen sớm toả phiêu
Tinh khôi,
sương giọt đêm yêu kết thành
Giăng tơ hong giữa trời xanh
Mỏng manh em thả tim mình tung tăng
Lien Pham Thi – 14h15 ngày 14/6/2018
***ảnh internet.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009957824407

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *