Ngày thứ2 vui và ý nghĩa khi hòa vào không khí buổi chào cờ Tặng Sách và trò chuyện cùng các cháu học sinh Tiểu học HB Hoàn thành nhiệm vụ chị Mai Phuong Bervi giao phó chuyển tặng món quà của anh Nguyễn Công Dũng Việt Kiều Đức tới điểm trường Hưng Bình Cảm ơn mọi người đã đồng hành giúp các cháu biết cách đi xa hơn bay cao hơn

Ngày thứ2 vui và ý nghĩa khi hòa vào không khí buổi chào cờ: Tặng Sách và trò chuyện cùng các cháu học sinh Tiểu học HB. (Hoàn thành nhiệm vụ chị Mai Phuong Bervi giao phó: chuyển tặng món quà của anh Nguyễn Công Dũng- Việt Kiều Đức tới điểm trường Hưng Bình)
Cảm ơn mọi người đã đồng hành giúp các cháu biết cách đi xa hơn, bay cao hơn?

0 bình luận trong “Ngày thứ2 vui và ý nghĩa khi hòa vào không khí buổi chào cờ Tặng Sách và trò chuyện cùng các cháu học sinh Tiểu học HB Hoàn thành nhiệm vụ chị Mai Phuong Bervi giao phó chuyển tặng món quà của anh Nguyễn Công Dũng Việt Kiều Đức tới điểm trường Hưng Bình Cảm ơn mọi người đã đồng hành giúp các cháu biết cách đi xa hơn bay cao hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *