NGỒI ĐÂY ĐỢI CHÀNG, Em là con gái Thị Thành, Nào đâu có phải vì ganh đua đòi, Chỉ vì Cá cược trên đồi, Người…

NGỒI ĐÂY ĐỢI CHÀNG
Em là con gái Thị Thành
Nào đâu có phải vì ganh đua đòi
Chỉ vì Cá cược trên đồi
Người yêu đánh đập để moi tiền gà
Chục đêm Em đã bỏ nhà
Chỉ ngồi ẩn dật quán Cà phê thôi
Người ta bỏ hết về rồi
Mặc Em với cả Đất trời đen thui
Nghĩ rằng hạnh phúc thì vui
Ai ngờ cuộc sống nó xui thế này
Vì yêu mới phải đi vay
Vì câu hứa hẹn mới cay hỏng Kèo
Bao nhiêu cảnh Bóng ngặt nghèo
Là bấy nhiêu đợt hò reo quanh mình
Kèo trên , cạ dưới lập trình
Chấp một hai trái chỉ rình trước sau
Khi Bồ , lẫn Đức bay mau
Bạn Em mất cả mấy khau chỉ vàng
Giờ đây Ảnh cứ chạy Làng
Bỏ Em vất vưởng lang thang chốn này
Sao mà lắm nỗi đắng cay
Sao Trần gian cứ đọa đày tấm thân
Người ta cũng kiếp hồng quần
Sao Em phải chịu vạn phần lắt lay …
Dù ai đánh giá mặt dầy
Thì Em vẫn quyết ngồi đây đợi Chàng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *