PHÓNG SINH VÀ AN SINH Cá đang sống yên lành ở sông hồ các ông sai dân bắt về bỏ vào chậu để các ông hắt xuống ao gọi là phóng sinh

PHÓNG SINH VÀ AN SINH
Cá đang sống yên lành ở sông hồ, các ông sai dân bắt về bỏ vào chậu để các ông hắt xuống ao gọi là phóng sinh.
Dân đang sống yên lành nơi quê cha đất tổ, các ông đuổi đi hết, để các ông bán đất cho đại gia rồi thí cho dân một chỗ ở mới nơi khỉ ho cò gáy gọi là an sinh.
Trời có mắt, trước sau các ông không chết cũng bị nhập kho.
P/S: Lời rủa sả cuối cùng, sang năm không rủa sả nữa. Mỏi mồm rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *