Quyển sách này không phải là thứ bạn chỉ cần đọc rồi để xuống

“Quyển sách này không phải là thứ bạn chỉ cần đọc rồi để xuống. Bạn tương tác với nó và tham khảo nó hết lần này đến lần khác. Nó còn hơn cả một quyển sách chỉ dẫn tự-thực-hành vốn sẽ giúp bạn định hướng lại và cải thiện bất kỳ lĩnh vực nào trong đời mình. Nhiều người đã nghe về chuyện thôi miên nhưng không thật sự hiểu làm thế nào công cụ quyền năng này có thể giúp họ thay đổi bất kỳ thói quen tiêu cực nào họ có”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *