Thông tin bất ngờ A V và C T đã hoà giải thành tất cả các tài sản được chuyển hết cho các con cả 2 cùng nhau yêu cầu tờ báo các FBker ngưng việc đăng tin và hình ảnh

Thông tin bất ngờ,
A V và C T đã hoà giải thành, tất cả các tài sản được chuyển hết cho các con, cả 2 cùng nhau yêu cầu tờ báo, các FBker ngưng việc đăng tin và hình ảnh. Các LS buồn rười rượi vì hết đất diễn để đeo đuổi vụ án, chỉ có HĐXX thở phào, đỡ phải suy nghĩ để ra bản án.( 1.4)Thông tin bất ngờ,
A V và C T đã hoà giải thành, tất cả các tài sản được chuyển hết cho các con, cả 2 cùng nhau yêu cầu tờ báo, các FBker ngưng việc đăng tin và hình ảnh. Các LS buồn rười rượi vì hết đất diễn để đeo đuổi vụ án, chỉ có HĐXX thở phào, đỡ phải suy nghĩ để ra bản án.( 1.4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *