TIẾNG TƠ LÒNG !!! , Trăng tàn mờ nhạt dưới màn sương , Dế rên não ruột mấy canh trường , Nặng lòng thiếu nữ…

TIẾNG TƠ LÒNG !!!
Trăng tàn mờ nhạt dưới màn sương
Dế rên não ruột mấy canh trường
Nặng lòng thiếu nữ nương giấc điệp
Tình đầu réo gọi mãi vấn vương !
Đâu tiếng vẳng đưa mấy cung đàn
Đông tàn én luyện gọi xuân sang
Từng cơn gió quyện lời trau chuốt
Đò neo bến đợi dưới trăng tàn !
Ai bảo tình ai quá đậm đà
Phải lòng quân tử nghìn dặm xa
Tình đầu đẹp mãi trong tâm tưởng
Người có hay chăng … mắt lệ nhòa !!!
Huynh Thu Van

3 bình luận trong “TIẾNG TƠ LÒNG !!! , Trăng tàn mờ nhạt dưới màn sương , Dế rên não ruột mấy canh trường , Nặng lòng thiếu nữ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *