Trên chặng đường gian nan đó lần đầu tiên đã có 1 chút thành tựu nho nhỏ

Trên chặng đường gian nan đó lần đầu tiên đã có 1 chút thành tựu nho nhỏ. Sẽ cố gắng đi đúng con đường đã chọn, sẽ luôn yêu farm yêu farmers yêu organic. Chúc mừng bạn hồ tiêu nhỏ xíu, lâu lâu có cảm giác vui như thi đậu đại học vậy Quang Vinh Hua, Viet Nguyen, Tun Tun, Nguyễn Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *