Trong 1 gia đình có 3 người con nọ người bố căn dặn người con cả và ông nói rằng Bất cứ việc gì con làm trong ngôi nhà này con sẽ làm 3 lần

Trong 1 gia đình có 3 người con nọ, người bố căn dặn người con cả và ông nói rằng: “Bất cứ việc gì con làm trong ngôi nhà này, con sẽ làm 3 lần. Một lần con làm nó, một lần em trai con làm nó khi bắt chước con, và một lần em gái con lại làm nó khi bắt chước 2 anh trai nó.
Cách con đối xử với em trai sẽ dạy nó cách đối xử với em gái con; và cách em trai con đối xử với em gái lại dạy cho nó sự kì vọng về cách cuộc đời này sẽ đối xử lại với nó, thậm chí còn ảnh hưởng lên cả kì vọng về bạn trai tương lai của nó.”
Kinh doanh của chúng tôi cũng vậy. Nên nếu bạn vẫn vững vàng trong những tình huống khó khăn, bạn có thể truyền cảm hứng để họ tin rằng bản thân họ có làm điều tương tự.
#ProsumerSuccess
#YouRNext

1 bình luận trong “Trong 1 gia đình có 3 người con nọ người bố căn dặn người con cả và ông nói rằng Bất cứ việc gì con làm trong ngôi nhà này con sẽ làm 3 lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *