VÃN CẢNH CHÙA XƯA

VÃN CẢNH CHÙA XƯA..
Họa y vận bài của T/g: Dai Tran ” Liên hoàn Thuận nghịch vận “
Chùa xưa cổ kính thật hao gầy
Cảnh cũ sân đình khói lặng vây…
Khẩn thiết xin trời đưa dẫn Mẹ
Cầu mong Phật giúp chỉ phương Thầy
Khi đời cực khổ mà chua chát
Sẽ được vơi nghèo tủi đắng cay
Vẫn biết Người thương vì chậm hiểu
Ngàn năm chẳng ước việc thêm đầy
—&—
Ngàn năm chẳng ước việc thêm đầy
Dẫu khổ muôn đời chuyện đắng cay
Hiểu biết nhờ gom ngàn chữ đạo
Hiền Nhân bởi có vạn công Thầy
Duyên sầu lạnh lẽo làn sương phủ
Phận nẫu ê hề nắng lửa vây
Việc nghĩa làm ơn nào chỉ mác
Trần gian hữu hảo mới không gầy


Facebook: https://www.facebook.com/duc.hong.14019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *