Xin cho con siêng năng đọc Lời Chúa và luôn giữ Lời ấy trong lòng

Xin cho con siêng năng đọc Lời Chúa và luôn giữ Lời ấy trong lòng.
“Sự dữ đã bị Ta chinh phục và tất cả những ai cậy dựa vào Ta được miễn nhiễm bởi nó.
Hãy xua đuổi sự dữ bằng những mũi tên Ta cung cấp.
Mừng vui trong hoạn nạn là một mũi tên.
Thực tập để nhớ đến sự hiện diện của Ta là một mũi khác.
Từ bỏ chính mình là điều Ta dạy con.
Cậy dựa vào sức mạnh, quyền lực của Ta là một mũi nữa.
Con sẽ tìm thấy nhiều những mũi tên này khi con bước đi trên con Đường của Ta, và con sẽ học cách để dùng chúng cách khéo léo, nhanh chóng. Mỗi mũi tên được thích ứng theo nhu cầu của thời điểm.”—God Calling

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *